Bovenleiding

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is door de bezetters veel van het koper ontmanteld en vervoerd naar Duitsland. Pas op 16 november 1946 reed er weer een elektrische trein als proef op het traject waaraan station Bilthoven is gelegen. Op 18 november van hetzelfde jaar werd het elektrische materiaal in de beperkte dienstregeling opgenomen. Hieronder is de blokkendoos (Mat '24) te zien die op dat moment al 22 jaar oud was, met schilden van de wapens van Utrecht en Amersfoort.


Blokkendoos CD 9152 te Bilthoven op 16-11-1946


Portalen gezien ter hoogte van de Leyenseweg richting station Bilthoven


Afscherming rijdraad ten opzichte van het dak
Detail bevestiging dwarsbalk


Zelfs het opgeheven traject van Bilthoven naar Zeist was deels van bovenleiding voorzien ondanks de bezetting tijdens de tweede wereldoorlog. Het zou dienen voor het reizigersvervoer, maar omdat in 1941 de reizigersdienst werd opgeheven is ook gelijk gestopt met de aanleg. Zodoende kwam men met aanleggen net na 'de overweg' bij de Julianalaan.

Om op de rijdraden de benodigde 1500 V/DC (gelijkstroom) te krijgen zijn er tegenwoordig onderstations. Daar bevind zich een enorme transformator om de hoogspanning te verlagen van 75/28kV naar 10 kV/AC (wisselstroom) en vervolgens naar de gewenste gelijk gerichte 1500 Volt. Voorheen waren er veelal langs het spoor schakelstations, maar dat is veelal vervangen voor onderstations. Een schakelstation zette 10 kV om naar de 1500 Volt. Eigenlijk is de spanning hoger dan 1500 Volt, maar ik zal niet te veel af dwalen van het onderwerp. Ook bij Bilthoven staat sinds 1997 zo'n onderstation die van het oog is ontrokken door de geluidswal aan het zuidoostelijke gebied.


Schakelstation aan de oostzijde van het station nog voor het 'trafohuisje' er voor stond (27-03-2011)


Schakelstation gezien vanaf het spoor (28-03-2012)


Schakelstation gezien vanaf het spoor (30-05-2014)


Schakelstation gezien vanaf het oosten (31-05-2014)


Snelschakelaar op bovenleidingsportaal nabij het onderstation.


Onderstation gezien richting het westen.


Onderstation gezien richting het oosten.


Onderstation verwerkt in de geluidswal gezien vanaf het spoor (31-05-2014).