Overweg Sportpark Larenstein - De Leijen

Er was eens een onbewaakte overweg bij Sportpark Larenstein in Bilthoven ter hoogte van KM 7,37. Hiervoor is een tunnel onder het spoor in de plaats gekomen voor voetgangers en fietsers welke in april van het jaar 1976 feestelijk door burgermeester Goldberg werd geopend.
De wijkraad De Leijen had voor deze gelegenheid ervoor gezorgd dat de Vrijwillige Brandweer Harmonie uit Bilthoven een muzikale rondgang maakte door De Leijen.


Fiets,- voetgangerstunnel feestelijk geopend. Foto Ben Hak / Collectie Fred Meijer).


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel 11-11-2012.


Fiets,- voetgangerstunnel gezien van Noorderkroon 11-11-2012.