Soestdijkseweg [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
                             [16][17][18][19][20][21]


Donderdag 16 december 2010 is er gestart met voorbereidende werkzaamheden in het stationsgebied. Wethouder Arie-Jan Ditewig en plaatsvervangend regiodirecteur R. Potjer van ProRail gaven gezamelijk het startschot.De werkzaamheden waren nodig om de ondertunneling van het spoor mogelijk te maken en duurde tot ca. september 2011. Daarna kon gestart worden met de aanleg van de onderdoorgang voor het snelverkeer en achtervolgens voor langzaamverkeer.


Onthulling eerste bouwbord door
Arie-Jan Ditewig en Roderick Potjer
(foto: Vierklank)
Voorbereidende werkzaamheden
december 2010 - september 2011

Maandag 20 december 2010 is de gemeente begonnen met de sloop van drie panden. De panden aan de Jan Steenlaan 1, Soestdijkseweg 305 en Emmaplein 3-5-7 moeten op termijn plaats maken voor de vernieuwing van het stationsgebied. Zodra het terrein vrijkomt wordt het ingezaaid met gras en afgezet dmv. paaltjes.Dit oude trafohuisje uit 1924 is vervangen door een nieuwe ten oosten van Bakker2wielers.
Het werk begon aan de Jan Steenlaan en betrof het verleggen van riolering en nutsvoorzieningen. De weg wordt daarvoor opengebroken vanaf de Rembrandtlaan tot aan de Soestdijkseweg Noord. Het nieuwe trafohuisje de 10Kv over en op 26 maart 2012 werden de laatste 220-380v aansluitingen los geknipt. Op 4 april a.s. wordt dit gebouwtje met de grond gelijk gemaakt, maar gelukkig zijn de PUEM-tegels gered van de sloophamer.
Zie hiervoor de uitgebreide reportage bij 'Trafohuisje'.

Twee tegels naast elkaar van de PUEM op het trafohuisje welke in de jaren 50 zijn ingemetseld.


Uit onderzoek blijkt dat een deel van het werkgebied verdacht is op het voorkomen van explosieven uit WO-II. Hierdoor wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden detectie-onderzoek uitgevoerd. Ook worden ruim voor het broedseizoen de bomen gekapt die in de weg staan.

Rioolwerkzaamheden Jan Steenlaan


Rioolwerkzaamheden Jan Steenlaan

Kapwerkzaamheden voor het broedseizoen op parkeerplaats anno 2011


Eerste gebouwen zijn inmiddels gesloopt op 16 februari 2011


Eerste gebouwen zijn inmiddels gesloopt op 16 februari 2011


Hekwerk ten zuiden van het station op 27-03-2011.


Gebied achter bovenstaand hekwerk.


T-Splitsing Jan Steenlaan - Soestdijkseweg Noord op 28-07-2011


T-Splitsing Jan Steenlaan - Soestdijkseweg Noord op 28-07-2011


T-Splitsing Jan Steenlaan - Soestdijkseweg Noord op 28-07-2011


Bakker2Wielers op 29-11-2011


Plein in aanbouw op 29-11-2011


Kabels trekken op 29-11-2011


Op 29 november 2011 hebben ProRail en aannemer Heijmans Beton- en Waterbouw de samenwerkingsovereenkomst voor de modernisering van het stationsgebied van Bilthoven getekend. Het einde van de overweg aan de Soestdijkseweg en een nieuw gezicht voor de stationsomgeving van Bilthoven komen hiermee dichterbij.Gert-Jan Vermeulen directeur Heijmans Beton- en Waterbouw en Patrick Buck Directeur Projecten van ProRail tekenen de overeenkomst in bijzijn van wethouder Arie-Jan Ditewig (29-11-2011).

Het fotomoment van de opdracht van ruim 13 miljoen euro (29-11-2011).


Het definitieve besluit hogere waarden Bestemmingsplan Stationsgebied staat hier :
Ondertekend besluit als PDF


Hermine Broggel maakt films over de verandering van het stationsgebied welke beschikbaar zijn via YouTube:


Met bovenstaande tekening wordt duidelijk wat nu precies de veranderingen zullen zijn. Klik voor vergroting.


Klik voor het vervolg hier.