Spoorwoning

Uit 1900 daterende woning aan de Soestdijkseweg 303, voorheen Soestdijkerstraatweg 105, van een bouwlaag met ver uitstekend zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan het spoor loopt.


Stationschefwoning gefotografeerd tussen 1900 en 1907.


De bouwvergunning voor de dubbele spoorwoning is op 19 september 1899 door de NCS aangevraagd en opgeleverd op 25 juni 1900. Hierin woonde zowel een baanwerker als de stationschef. De architect is Prof. Ir. Jacob Frederik Klinkhamer (21-06-1854 - 12-12-1928). De eerste stationchef die hier woonde was de heer J. Strikkers.


Onder grote belangstelling geeft de heer Ligtermoet het vertreksein op 31 mei 1958.


De stationschef die hier woonde tussen 1944 en 1958 was de heer Ligtermoet. Na 45 dienstjaren bij de spoorwegen was hij een geliefde chef. Dat bleek wel op 31 mei 1958 toen er veel meer mensen liepen dan normaal. Om 3:07 uur liet hij voor het laatst in zijn carriere de trein vertrekken met een speciaal voor deze gelegenheid versierde spiegelei (vertrekstaf), welke hij daarna overdroeg aan de nieuwe stationschef J. Bitter. De heer H. van Roosmalen bood Ligtermoet een schemerlamp aan, waarop een uiltje is gezeten als symbool van de wijsheid en dus zeer op zijn plaats bij de man voor wie de wijsbegeerte als wetenschap, maar vooral als 'liefde voor de wijsheid' zoveel betekent. Hem werd tevens een spiegelei en een televisie aangeboden namens het comité en namens de Bilthovense burgerij. Aan mevrouw Ligtermoet werden bloemen overhandigd.


Tegen de kopse gevel aan de Soestdijkseweg is op de begane grond een typisch eind 19e eeuwse veranda gebouwd die gedeeltelijk met glas dicht gezet is. Vensters en deuren zijn in boogvormige nissen geplaatst.
In het jaar 1989 zijn de schoorstenen en schouwen van het gebouw verdwenen.De heer Ligtermoet heeft hier van 1944 tot 1958 gewoond.


Voordeur anno 2010. Let eens goed op de fraaie camouflage van de zonneschermen.


Achterzijde woning stationchef anno 2010. In de achtergevel zitten twee ramen op verschillende
hoogtes, dit betekend dat daar een trap zit.
Als we dan het bovenstaande bestek bekijken blijkt daar inderdaad een wenteltrap te zitten.

Door de aankomende aanpassing van het stationsgebied gaat het historische pand zoals de plannen er nu voor staan tegen de vlakte.

Fraaie wenteltrap begaande grond Detail wenteltrap

Fraaie handgemaakte trapleuning De twee raamkozijnen


Trapleuning eerste verdieping


Westgevel


Westgevel


Zuidgevel met speciaal voor deze gelegenheid neergelaten zonneschermen

Op 26 januari 2011 verhuiste fam. Groeneveld als laatste huurders naar een ander onderkomen en wordt momenteel door anti-kraak bewoont. In oktober 2011 is er een burgerinitiatief opgestart met als doel het behouden van de stationschefwoning die in 1995 in de provinciale lijst van te beschermen objecten is geplaatst en daarvoor al sinds 7 juni 1991 als gemeentelijk monument.


Een binnen gekomen brief van Mw. Blijenberg - Dijkers.


Volgens het burgerinitiatief kan de stationschefwoning kan op de zelfde plaats worden gehandhaafd aangezien het ontwerp van de geplande veranderingen rondom de woning kan zodanig worden aangepast, dat er voldoende ruimte over blijft voor de handhaving van de woning op de huidige plaats. Dit kan geschieden zonder dat het totale plan wezenlijk wordt aangetast. Bovendien behoeven er geen kosten te worden gemaakt voor eventuele sloop, afvoer van puin, oppervlak bouwrijp maken en/of verplaatsen van het pand.De sloop vergunning is begin maart in behandeling in de Monumenten commissie geweest, maar zij hebben negatief beslist. De raad heeft daarom besloten dat de sloop onvermijdelijk is, Wel worden de kenmerkende elementen bewaard. Het gaat dan om de kozijnen, deuren, veranda, boeiboorden, dakgoten en trap. De rest van het gebouw wordt gesloopt.
Waar en wanneer de opgeslagen elementen worden gebruikt voor de herbouw is nog onzeker. De gemeente gaat eerst onderzoeken of er aan de noordkant een mogelijkheid is tot wederopbouw.
Een andere mogelijkheid is dat de stationschefwoning met de bewaarde elementen in het Spoorwegmuseum te Utrecht gedeeltelijk zal worden opgebouwd.Stationschefwoning gezien vanaf het perron (28-03-2012).


Detail raamkozijn wat bewaard blijft (06-04-2012).


Trapgevel waarvan de ramen welke door de antikraakbewoners voorzien zijn van plakplastic (06-04-2012).


Karakterstieke daggoot. Ook dit blijft bewaard tot betere tijden aanbreken (06-04-2012).


Het schuurtje die ook op de sloophamer wacht (06-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (06-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (06-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (06-04-2012).


Het tuintje met beperkt uitzicht op het station (27-04-2012).


Het hekwerk wat toegang verschafte tot de spoorwoning (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Een van de laatste foto's die genomen kunnen worden van de woning die op de sloophamer wacht (27-04-2012).


Speciaal voor de ex-bewoners deze thermometer waar het kwikstaafje van ontbreekt (27-04-2012).


Een dan echt de laatste foto van het totaalbeeld, de sloophamer is in echt in aantocht (27-04-2012).Ondanks een laatste poging, na de ongeldigverklaring van het burgerinitiatief waarbij minstens 400 handtekeningen werden opgehaald door Fred Meier en Marcel van Tongeren, is door de Historische Kring van de Bilt en PCU Heemschut getracht een geschikte locatie te vinden in de buurt van het station. Door de gemeenteraad werd op 31 januari besloten de stationschefwoning niet te herbouwen in de gemeente. Het Spoorwegmuseum had al eerder aangeboden het gebouw op hun terrein te willen realiseren en te financieren waarbij ProRail heeft aangeboden de transportkosten voor zijn rekening te nemen.
De Commissie Welstand en Monumenten Oost van de Gemeente Utrecht heeft op 25 februari 2014 groen licht gegeven voor de herbouw van de stationschefwoning mits geplaatst binnen terreinafscheiding (#13-21603). De spoorwoning wordt herbouwd naast de draaischijf aan de zuidzijde van het museum.


Voor een reportage over de sloop klik HIER.
Voor de herbouw in het Spoorwegmuseum klik HIER.