Traject (NBM Bilthoven - Zeist)

Jarenlang liep er vanaf 29 augustus 1901 een spoorlijn van Bilthoven naar Zeist. Sinds 1912 was het traject dubbelsporig aangelegd en na de oorlog weer enkelsporing. Vandaag de dag is daar niet veel meer zichtbaar van. Op het huidige fietspad naar de Prins Bernhardlaan heeft vroeger het spoor gelegen met de bocht naar Zeist.Delen van het traject anno 1932 (collectie Gertjan Stamer)


Het 6,9 kilometer lange traject was van de Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij (NBM), maar werd geexploiteerd door de NCS en sinds 1927 door de Staats Spoorwegen (SS).


Aandeel 500 gulden NBM 1 december 1900
(bron: oudefondsen.nl)
Aandeel 1000 gulden NBM 30 juni 1951
(bron: oudefondsen.nl)NS buskaart 17-08-1941
Het spoor werd tijdens de tweede wereldoorlog vanaf 5 januari 1941 door de bezetter een van de twee sporen opgebroken en zette de Nederlandsche Spoorwegen bussen in. Na de Tweede Wereldoorlog werd het traject nog enkelsporing aangelegd, maar nu alleen voor het goederentransport. Op 28 mei 1972 werd ook voor het goederentransport het traject tussen station Bilthoven en Zeist opgeheven om vanaf 28 april 1978 opgebroken te worden.
Van 1949 tot 1973 exploiteerde de NBM busdiensten. Op 25 maart 1952 is de naam gewijzigd naar Nederlandse Buurtvervoer Mij N.V..In 1973 fuseerde de NBM met Maarse & Kroon (MK) tot Centraal Nederland.Omdat het spoor werd opgebroken door de bezetter werden autobussen ingezet.
Tijdens de laatste rit werden de personeelsleden door een trouwe passagiere verrast met een kado (foto: de Keyzer / Panorama 16-04-1941).Het verdwenen spoor. Foto Jan Tittel/ Collectie Dick van Aggelen.


Hieronder een selectie van rollend materiaal wat gefotografeerd is op het baanvak Bilthoven - Zeist.


Rangeerder W. v.d. Brink tijdens rangeerwerk loc 200/300 van de N.S. (28-10-1937)


Stoomlocomotief 3815 passeerd wachterswoning 'De Overweg' (02-05-1953)


Blauwe Engel 61 op het enkelsporig traject (02-05-1953)


Bij km 0,5 is de diesellocomotief 2437 als trein nr. 6761 op weg naar Zeist anno 06-05-1959 (foto: J.G.C.v.d. Meene)